Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1.1 Park&fly (handelsnaam van Masters In Parking BV) is gevestigd op de
Luchthavenweg 67, 5657 EA Eindhoven, hierna te noemen Park&fly;
1.2 Reiziger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Park&fly een
reservering plaatst en/of zijn/haar voertuig parkeert op een parkeerfaciliteit van Park&Fly;
1.3 Parkeerperiode: de door de reiziger vooraf in zijn boeking aangegeven periode
waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen
tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum
meegerekend) van het parkeren;

 

Artikel 2 - De parkeerfaciliteit

2.1 De reiziger kan door het maken van een boeking bij Park&fly, waarin de
exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven,
een parkeerplaats reserveren.
2.2 De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de
reserveringsperiode te stallen op het parkeerterrein in de reserveringbevestiging.
2.3 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit zijn een specifiek aantal parkeerplaatsen
gereserveerd. Park&fly heeft het recht een boeking af te wijzen indien door
deze boeking het aantal aangewezen parkeerfaciliteiten wordt overschreden.
2.4 Park&fly heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te
accepteren.

 

Artikel 3 - Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren

3.1 De reiziger kan tot 5 minuten voor de ingangsdatum en - tijd van de parkeerperiode een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.
3.2 De reiziger dient vooraf bij reservering te betalen middels Ideal of CreditCard.
3.3 De reiziger kan de boeking per e-mail annuleren tot 1 uur voor aankomst bij Park&fly.
3.4 Indien u uw reservering wilt annuleren, kan dat alleen per e-mail naar
parking@parkenfly.com. Wanneer u annuleert volgens 3.3 (voorgaand), krijgt u het reserveringsbedrag, minus 25 % administratiekosten, teruggestort op uw betaalmiddel. Wanneer u later annuleert dan Park&Fly vereist, of niet komt opdagen (no show), kunt u geen beroep doen op restitutie van het bedrag.   
3.5 Park&fly behoudt het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging
wordt niet in aanmerking gebracht bij eerder gemaakte reserveringen.

 

Artikel 4 - Privacy

4.1 Park&fly werkt met hoge ethische standaarden en respecteert uw privacy.
Daarom verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden, deze
worden alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze jaarlijkse
vroegboekkorting. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie hierover.

 

Artikel 5 - Parkeren

5.1 De reiziger dient de auto te parkeren op één van de vrije beschikbare
parkeerplekken.
5.2 De auto past op een parkeerplaats van 5.00 x 2.50 meter, indien deze groter is mag Park & Fly deze weigeren.
5.3 Uitsluitend het parkeren van personenwagens is toegestaan.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 Het parkeren geschiedt geheel op eigen risico.
6.2 Park&fly is niet aansprakelijk voor directe door de reiziger geleden
vermogensschade uitsluitend met betrekking tot de auto die te wijten is aan opzet of grove schuld van Park&fly of haar medewerkers.
6.3 Park&fly sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/ inbraak of schade
uit.

 

Artikel 7 - Slotbepaling

7.1 Tenzij anders vermeld, zit er copyright op de teksten en het beeldmateriaal op de websites www.parkenfly.com en www.parkenfly.eu en is dit eigendom van Masters In Parking BV.
7.2 Masters In Parking BV is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Het Nederlands recht is op onze diensten van toepassing.


Parkenfly Eindhoven is een airportparkeerservice van Masters In Parking BV gevestigt op bedrijventerrein Eindhoven Airport , ingeschreven bij de KvK Eindhoven onder nummer 17234885

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK van Eindhoven op 1 juni
2010.